PANTOMÍMA.sk

Aktuality

55 rokov slovenskej pantom?my

Oslovil som Eduarda ??l??bka, člena tanečnej skupiny Burianovho divadla, aby mi, ako sk??senej??? divadeln?k, pomohol pri dokončen? libreta a nesk?r, spolu s tanečn?kmi a hercami divadla, realizova?? ho na Burianovom javisku. 11. marca 1960 mala BOULE (Hrča) v Prahe premi??ru. Pre m??a osobne to bol neočak??van?? ??spech.
? Milan Sl??dek


??taj viac v prilo??enom dokuemte! ?

55 rokov slovenskej pantom?myPANTOMÍMA.sk je nová stránka o Slovenskom svete ticha. Chceme spojit všetkých ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú PANTOMÍME a pohybu. V ďalších odkazoch nájdeš jednotlivých ľudí, súbory a fesitvaly. Tento priestor je bezplatný, samoobslužný a pripravený na prezentáciu všetkých ľudí, ktorí sa na Slovensku tomuto umeniu venujú.


Pavel Surový a Miro Kaspryzk © 11/2008 PANTOMÍMA.sk